Kinn har fire gongar så mange kommunale leiarar med millionlønn som Sunnfjord

foto