Bilskiltet var ikkje mogleg å lese – det fekk konsekvensar