foto
Hans Olsen (6) frå Selja tar båten til skulen kvar morgon. Med folk som passar på om bord, og med ungdomsskuleelev Oda Wold Haugland ventande på kaia i Selje, har førsteklassingen likevel ein god og trygg skuleveg. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Som einaste elev frå øya har Hans (6) ein uvanleg skuleveg – då er det godt å ha Oda (15) på kaia og ei varm hand å halde i