Her har noko skjedd – skiltet har fått ein kilevink