– Det viktigaste vi gjer framover er å arbeide og planlegge for korleis vi skal sikre nok kraft

foto