Pasient- og brukarombodet bekymra: Skadedyr, punkterte vindauge og gjengrodd hage

foto