Har samla seg om opprop: – Fleire er uroa for at skipstunnelen kan falle ut av budsjettframlegget