Sirkusdirektøren til Stortinget for å kjempe om betre kår

foto