Dagens varaordførar Eli Førde Aarskog (H) har søkt om fritak frå alle sine politiske verv i Eid kommune i samband med flytting.

Difor må det veljast ny varaordførar i kommunen.

Sidan Førde Aarskog har hatt ein plass i formannskapet, må det også veljast eit nytt medlem til dette utvalet.