– Eg er overvelda og rørt. Saman skal vi sikre skolegang for meir enn 470 000 barn, seier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF.

Heile Norge åpna lommebøker og hjarter den 22. oktober for TV-aksjonen.

Sjekk din kommune her.

– Det er vanskeleg å sette ord på gleda og takknemlegheita eg føler no. Tusen takk til alle som har bidrege! Kvar einaste vaffel som er stekt, krone som er putta på bøssa og kvar einaste time som er lagt ned i den store dugnaden bidreg til å gje barn i krig og konflikt utdanning. Engasjementet vi har sett i dei siste vekene og dagane er overveldande. Eg er takknemleg og audmjuk på vegne av UNICEF. Meir enn 470.000 barn vil no få skolegang og moglegheita til å skape seg ei framtid, seier Camilla Viken.

Innsamlingskomiteen for TV-aksjonen i Vågsøy var klare søndag kveld.

100.000 bøsseberarar gjekk årets viktigste søndagstur og banka på dører i hele landet for å sikre skolegang til barn i Syria, Sør-Sudan, Pakistan, Colombia og Mali.

Landets skoler har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger og samla inn svimlande 8,1 millioner kroner. Også P3-aksjonen ga alt og sørga for ny rekord med heile 6,26 millionar til TV-aksjonen NRK UNICEF.

Alt fra kongehuset og fylkesmenn, rådmenn og ordførarar til næringsliv, lag og foreininger, skoler, trussamfunn og menigmann har stått på for å gjære denne store dugnaden mogleg.

– Vi har all grunn til å være veldig stolte av vår felles innsats, seier fylkesaksjonsleiar Martin Igland Malkenes.