Skjebnetime for et marint forskningssenter i Måløy