Lokaliteten for det nye idrettsanlegget er langt fra bestemt, og det er mye som gjenstår før man kommer såpass langt i prosessen. Hallen er foreslått som en investering i 2021.

– Dette er et prosjekt som er helt i startfasen, og vi har kun hatt uformelle samtaler med idrettsmiljøet om dette. Videre fremover må prosjektet forankres både politisk og i idrettsmljøet, før det kan realiseres, sier ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

Han sier følgende om hvor den nye flerbrukshallen bør ligge:

– I utgangspunktet så bør den ligge midt i kommunen slik at alle deler av kommunen får bruke den på en god måte.

Ny strandpromenade

Onsdag skal Selje-politikerne komme med innspill til kommunens investeringer de neste årene. Den foreslåtte flerbrukshallen til 25 millioner kroner er ett av prosjektene som står på lista over investeringer fra 2018 til 2021. Forslaget kommer fra administrasjonen, og onsdag skal politikerne i formannskapet ta stilling til investeringsprosjektene.

Flerbrukshallen er ikke det eneste spenstige forslaget fra administrasjonen.

Slik kan Seljesanden bli seende ut, om Selje Næringsforening får det slik som de vil. Illustrasjons

Nytt næringsareal

Administrasjonen ønsker å kjøpe næringsareal for til sammen tre millioner kroner i 2018. De aktuelle områdene er Hamremyrane ved Selje sentrum og Hatlenes i Moldefjorden, samt areal på Stadlandet.

Opprustning av Seljevågen, gjestehavna i Selje, er også foreslått. Administrasjonen har gitt prosjektet en prislapp på 1,8 millioner kroner.

Seljevågen.

Bedre parkeringsfasiliteter i surfebygda Hoddevik på Stadlandet ligger også på lista over investeringsforslag for 2018.

– Vi merket et stort trykk i sommer, og ser behovet for bedre parkeringsmuligheter, sier Selje-ordføreren.

Flere investeringsforslag for 2018:

 • Digitalisering av eiendomsarkiv (500.000 kroner)

 • Skole-PC, klassesett (500.000 kroner)

 • Nordfjordnett (1 million kroner)

 • Egne IKT-investeringer (350.000 kroner)

 • Nødstrøm, Kommunehuset (250.000 kroner)

 • Kjøp av næringsareal (3 millioner kroner)

 • Inventar og utstyr (1 million kroner)

 • Vedlikehold av kommunale bygg (5 millioner kroner)

 • Garderobeanlegg på Selje kule (3,8 millioner kroner)

 • Utleieboliger (3 millioner kroner)

 • Brannstasjon - avfallsanlegg (5 millioner kroner)

 • Vedlikehold av vei (1,5 millioner kroner)

 • TIK-prosjekt (600.000 kroner)

 • Ladestasjon til el-bil, to stk (140.000 kroner)

 • Strømaggregat til vannverk (500.000 kroner)

 • Seljevågen bryggeanlegg (1,8 millioner kroner)

 • Parkeringsanlegg i Hoddevik (750.000 kroner)

 • Selje kyrkjelige fellesråd (500.000 kroner)

Samlet sum for det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2018 er på rundt 29 millioner kroner.

I 2019 er investeringssummen også på rundt 29 millioner, mens den reduseres til 10 millioner i 2020. Det påfølgende året, 2021, er summen på mer enn 35 millioner kroner.