Har mottatt bekymringsmelding om ulovleg slamdeponi

foto