Foreslår å øke tilskuddet til operahuset med 670 000 kroner

foto