- Det aller viktigste med avtalen er at det nå er klart at steinmassene vil bli utnytta til utvikling i Måløy sentrum, sier Sverre Søraa i Ariel Eiendom AS, som er en av grunneierne som er med på avtalen.

Det har vært gått mange runder mellom utbyggerne, kommuneadministrasjonen og kommunepolitikerne siden Kystverket tilbød Vågsøy kommune å få cirka 76.000 kubikkmeter steinmasse fra utsprenging i leia under Måløybrua og på Trollbøflua.

- At det blir noen runder fram og tilbake om en slik avtale er heilt normalt. Med dette forarbeidet får vi også et knallgodt sluttprodukt, sier Sverre Søraa.

Private grunneiere i Måløy sentrum kontakta kommunen med et ønske om å få bruke steinmassene til å etablere nye utbyggingsområder i sentrum. Alternativet for kommunen var å fylle ut på sørsida av moloen til Moldøen. Et alternativ var også å si nei til massene, som da ville bli dumpa på djupt vatn.

Les hele saken i papirutgaven mandag 7. juni.