79 prosent av lærerne stemte ja til den nye tariffavtalen mellom lærerorganisasjonene og KS. Utdanningsforbundet har dermed akseptert både hovedtariffavtalen som gjelder fram til 1.5.2016 og arbeidstidsavtalen for skoleverket, som gjelder fram til 1.1.2018.

Forbundets leder, Ragnhild Lied, forteller til Utdanningsforbundet sine hjemmesider at hun er glad for at konflikten nå er avsluttet. Hun sender samtidig en klar advarsel til både KS og landets politikere:

– Dette har vært et læreropprør – og dette er et vendepunkt: Hvis KS på nytt prøver å påtvinge lærerne økt tilstedeværelse og mindre fleksibilitet, vil det utløse nøyaktig samme konfliktnivå som vi har hatt dette siste halvåret.

21 prosent av medlemmene stemte nei, og også ved denne uravstemningen har deltakerprosenten vært høy; 49 prosent av forbundets nærmere 95.000 medlemmer i KS-området har deltatt.

– Hver femte stemme var en nei-stemme, mange medlemmer ønsker å fortsette streiken. Dette viser at det fremdeles er et godt stykke igjen før vi har den arbeidstidsavtalen lærerne mener de trenger for å kunne gjøre en god jobb. Det vil selvsagt prege våre krav når avtalen skal reforhandles, sier Lied.

– Det gode lærerarbeidet kan verken utvikles eller ledes gjennom utdaterte styringsidelogier. Det vil ikke føre fram om KS ved neste korsvei argumenterer som om tvang og pisk gir engasjerte og motiverte lærere. Dette er det aller viktigste budskapet fra den streiken vi har bak oss, understreker hun.

Lied sender en stor takk til alle medlemmene som har vist sterkt engasjement under streiken:

– Dette læreropprøret har vist alle at medlemsengasjement nytter. Det sterke engasjementet var helt nødvendig for å vinne denne profesjonskampen, og det vil bli like avgjørende i fremtiden.

Ingen lokale skoler ble rammet av lærerstreiken.