I dag presenterer vi et bilde av spei­der­jen­ter fra Mål­øy, fo­to­gra­fert på en tur til Stryn i 1933. Noen navn er litt usik­re. På venst­re sida av bor­det f.v. 2 ukjen­te, Ma­ria Pedersen (gift Bru­voll), As­laug Kval­heim, ukjent som bøy­er seg fram, Her­borg Flat­aker (gift Nord), Gerd Føn­ste­li­en, Kla­ra Skram og Hjør­dis Sum­stad. Heilt for­an sit­ter Ek­sund (ukjent for­navn). På ben­ken til høy­re for bor­det sit­ter f.h. Ragn­hild Jensen, Bit­ten Nord, Lil­ly Vet­vik (gift Skjel­fjord) og Lil­ly Kam­be­stad (del­vis skjult).

  • Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy.

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.