Ser du det same dyret i fjellsida som Sølvi gjer?

foto