Fryktar prosjektet for å rekruttere legar vil ende i debatt om å stenge legekontor

foto