Ber om råd og hjelp: – Ordninga i landet vårt gir mange eit uverdig liv

foto