Her vil kommunedirektøren spare inn alle millionane i samarbeid med tilsette

foto