Skeptisk til realismen i nullutsleppskrav for drosjenæringa

foto