Vil legge ned skulane igjen: – Skulebruksplanen kan ikkje kommunedirektør og administrasjon bestemme åleine. Det strir mot lokaldemokratiet

foto