– Vi kan ikkje sitte og sjå på at bua rasar ut i sjøen. Det ville vere ein skandale

foto