Kommunen kan ha gjort stor feil då dei forlenga fristen for å klage på eigedomsskatten

foto