Berusa mann oppførte seg truande utanfor sjukehuset

foto