Sjå kva eigedomar som har vore omsett i det siste

foto