Søkjer om å utsette oppstarten av vindkraftverket til 2025

foto