Har rydda området og måtte legge fram plan for korleis unngå framtidig forsøpling

foto