Første del av aktivitetsparken er ferdig – takker alle som har bidratt og stått på

foto