Torsdag får vi endeleg vite det – seier folket ja eller nei til Kinn?