Fem vil jobbe som helsesjukepleiar ute på skulane

foto