Statnett-sjefen: – Vi kjem ikkje utanom vindkraft på land

foto