Skal diskutere om dei er for mange eller for få i dette rommet

foto