Klarte ikkje bli einige – men prøver å samle seg rundt viktige prinsipp