– Det er dei nye tala vi må planlegge vgs-tilbodet etter