Meiner orkandagen viser at Øyglimt ikkje kan erstattast med dårlegare båt og mindre mannskap

foto