Har lageret fullt av utstyr - nå vil de leie det ut