Denne fylkesvegen får over seks kilometer nytt dekke: Sjå asfaltlista her