Pensjonist i 70-åra tilstod å ha kjøpt store mengder narkotika

foto