Seks Måløy-representantar frå Kinn Sp melder seg ut av partiet i protest