Glad for å ha Olaf Sigurd med på laget som ny sokneprest

foto