Vass- og brannskadar har auka første halvdel av 2021

foto