Ville gå vekk frå avtalen og innføre eigedomsskatt for å kome i mål med budsjettet

foto