To sjåførar fekk skilta inndratt: – Eitt av køyretøya blei vurdert som trafikkfarleg