23 dagar før folkeavstemminga har over 800 førehandsstemt

foto