Kjem ikkje til å bli ståande utan matleveransar i nordre del

foto