– Dette er med på å styrke vår målsetting om økt aktivitet innen utvikling og design av fremtidsrettede fiskefartøy

foto