– Dette vil bety mye for folk som er avhengige av ferjer for å komme seg til og fra jobb, for transportnæringen og næringslivet for øvrig

foto