Har eigedomsskatt og barneskulen på sakskartet

foto